Den gamle løypemaskina er 22 år og moden for utskifting