Lagar jubileumskor: – Kom, bli med og syng med oss