Det let i kvar ei ro - nå kjem det bok om folkemusikken på Lalm