Snarrådig innsats frå folk på staden hindra brannutvikling.

Det ulma i isolasjon på loftet i huset, ulmebrannen vart sløkt med eit pulverapparat.