Lykstad & Owren landbruk AS ynskjer å koma i gang med turistaktivitet på Klones.

Per Erik Lykstad som er ein av eigarane, skriv i ein søknad til Vågå kommune at dei vil starte med overnatting og servering på Klones. Dei vil også ta på seg arrangement som konfirmasjon, gravferd, bryllaup med meir. Målgruppa er lokalbefolkninga og tilreisande.

Dei ynskjer å bruke produkt som er lokalprodusert og eigeprodusert. Dei vil også ha ope for matservering og kafé på laurdagar og sundagar. I tillegg ynskjer dei å oppgradere lokala for å tilby overnatting.

I samband med dette har dei søkt kommunen om tilskot frå næringsfondet til utvikling av heimeside, kurs/opplæring, og marknadsføring.

Rådmannen innstiller på å løyve 30.000 kroner i tilskot frå næringsfondet. Formannskapet skal behandla søknaden tysdag 20. mars.