Blir avhøyrt for faunakriminalitet i Jotunheimen

foto