Installerer utstillingsljos på fjostrevet og låvetrevet i Ullinsvin

foto