Byggjer nytt ikonbygg på toppen av Valdresflye

foto