Dispensasjon frå kvalifikasjonskrav som brannsjef

foto