Naturvernforbundet: Glade for at DNT ikkje vil byggje Dronningsetra