I fylgje DNT var det 47.000 menneske som var med turar i regi av turistforeininga sundag.

Vi tok turen i eigen regi, til Klympen i Finndalen - og hadde turen og naturen heilt for oss sjølv.