Mistenkt for å ha køyrd i ruspåverka tilstand

foto