Korleis har det gått med dei som gjekk i 9. klasse på Skjåk ungdomsskule i 2009/2010? Vi har spurt! Foto: Lånt frå Skjåk barne- og ungdomsskule

Dei gjekk ut frå ungdomsskulen i 2011 - kvar vart det av dei?

Kvar vart det av alle ungdomane etter at dei var ferdige på ungdomsskulen? Vart dei verande? Flytta dei ut? Kva driv dei med, kvar bur dei – og har dei tankar om å koma heimatt? Kva skal til for at dei tek det valet?