– Folk må ikkje tenke at vi er overbelasta. Vi er operative på vanlege legetenester

foto