Akuttbil i tillegg til, ikkje i staden for ambulanse

foto