– Kalven seter er eit suksesshistorie, seier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Bjørgen fortel at Kalven seter er eitt av seks prosjekt som er presentert i Kulturminnefondet si nye bok, «Innblikk».

– Kulturminnefondet har totalt støtta 4.157 prosjekt av over ti tusen søknader. Kalven seter er eitt av seks vellukka prosjekt som blir presentert i boka med flotte foto av Tom Gustavsen. Kalven seter er einaste prosjektet frå Oppland i boka. Føremålet med boka er å inspirere andre til å gå i gang med sine restaureringsprosjekt, seier Simen Bjørgen.

Tysdag 4. Juli er det markering på Kalven seter i samband med lansering av boka.

Her vil eigar  Øistein Formo fortelje om prosessen med å restaurere åtte seterbygningar som låg til forfall og Simen Bjørgen vil fortelje om bokprosjektet.

Fylkeskonservator Espen Finstad er mannen som eigentleg fann Kalven seter, direktør for Norsk kulturarv, Erik Lillebråten og ordfører i Vågå, Iselin Jonassen, kjem også. Kontorsjef Einar Engen vil fortelle om Kulturminnefondet sitt engasjement for Kalven seter.

– Vi håpar mange møter opp på Kalven seter denne dagen, seier Simen Bjørgen.