– Vi har god kapasitet på dei vanlege legetenestene våre