Har fått støtte frå grunneigarfondet i Statskog til parkering og klubbhus