Foreslår å løyve 150.000 frå disposisjonsfondet

foto