Kjærleik, mangfald og likeverd feira på Sota

foto