– Det skal ikkje passivt overlatast til andre å danne seg eit inntrykk av Skjåk