Ny plassering av Dronningssetra: Vågå kommune meiner DNT-hytta vil gje auka trafikk i område med beitedyr