Kommuneoverlegen i Lom er uroa for politiberedskapen