Vågå går inn med 12 millionar kroner til industribygg for nytt slakteri