Søkjer NVE om bistand til sikring av Finna for å «friskmelde» Vågåmo

foto