Denne doningen er ikkje rekna som eit køyrety

foto