Det brenn på Fossheim steinsenter i Lom.

Naudetatane er på staden. Det er meldt om stor røyk og varmeutvikling på staden.

Saka blir oppdatert.