Truleg er den fyrste reinen skoten allereie, men den fyrste jaktdagen kan truleg ikkje bli betre med omsyn til vêret.

På søraust kan det fellast 245 dyr. I Lundadalen er det observert bukkeflokkar, medan fleire dyr er i området Tundradalen og Sotflye.

I sørvest kan 55 dyr takast. Dei fleste dyra har hatt tilhald i områda Glittervatnet - Måråddalen.

På det største feltet, nord, er det 700 kort. Der ser det ut til at dei fleste dyra tidleg i jakta held seg i grenseområda mot Lesja.