Ope møte om datasenter: – Ynskje om folkeopplysning