«Dei gode hjelparane» blir «På veg til arbeid»

foto