Storstila feiring av Skjåkheimen i grendehuset - sjå bilde