– Den militære trusselen mot Noreg er ikkje prekær i dag, men det er umogleg å føresjå situasjonen på litt lengre sikt