Gokkerdalen og Gokkeroksle. Foto: Arve Danielsen

Her er midtpunktet i din kommune

Om ikkje Kartverket kan fortelja kvar verdas navle er, kan dei iallfall fortelja deg kva som er det geografiske midtpunktet i kommunen du bur.