Det melder Statsforvalteren i Innlandet på sine nettsider.

I alt 6.730 foretak mottok produksjonstilskot og avløysartilskot i fylket i 2023 mot 7.042 foretak året før.

Tilskotet utbetalast i februar på grunnlag av tal for produksjonen frå året før.

– Tilskota er viktig for økonomien i jordbruket og for å oppretthalde matproduksjonen, sysselsetjing og kulturlandskap i heile fylket, skriv Statsforvaltaren.

Dei legg også ved fakta om matproduksjonen i Innlandet henta frå «Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2022-2024»:

  • Innlandet er landets største jordbruksfylke målt i verdiskaping

  • 24 % av landets matproduksjon (energinivå)

  • Landets største potetfylke

  • Størst på storfekjøtproduksjon

  • Flest dyr på utmarksbeite

  • Flest setrer/støler i drift

  • Landets nest største kornfylke

  • Tredje størst på mjølkeproduksjon

Artikkelen er omsett til nynorsk av Fjuken