Det er vegtrafikksentralen i Statens vegvesen som melder at riksveg 15 er stengt mellom Vågå og Lom tysdag ettermiddag, på grunn av stor vassføring over vegen, og rasfare.

Vegen vart stengt ved 16.30-tida.

Sidan Liavegen i Lom også er stengt, blir det etablert eige legevakt for Lom og Skjåk, fram til det er open veg austover att.

Det opplyser Skjåk kommune.

– Kommuneoverlegane i Lom og Skjåk kommunar organiserer dette. Meir informasjon om dette kjem seinare! opplyser kommunen.

Naudetatane får inntil vidare køyre riksveg 15 ved behov.