Må betale gebyr og har fått varsel om dagmulkt om ikkje inngrepet blir attendeført til slik det var