– Lom bør strekkje seg langt for å busetja flyktningar