NVE: – Vi skal sørgje for at det som skjedde for fire år sidan ikkje skal skje igjen