Skjåk Almenning: Programmet for markeringa av 225-årsjubileet er klart