– Skjåk Almenning vil vera tent med å søkje løysingar som er gode og utviklande for jordbruket og bygda