Vil høyre ordførarane sine synspunkt kring ny sjukehusstruktur

foto