Vil høyre ordførarane sine synspunkt kring ny sjukehusstruktur