– Mangelen på bustader gjer at folk ikkje flytter til bygda

foto