Når vi nå stiller klokka éin time fram, «mistar» vi timen mellom klokka 02:00 og 03:00. Denne timen får vi attende til hausten, når klokka skal stillast attende til normaltid.

– Eg veit det er delte meiningar om å stille klokka. Skiftarbeidarar, småbarnsfamiliar og bønder er kanskje blant dei som opplever klokkestillinga som mest utfordrande. Det positive er heldigvis at dette betyr ljosare ettermiddagar, og at våren er rett rundt hjørnet, seier næringsminister Jan Christian Vestre i ei pressemelding.

Som ansvarleg for Justervesenet er det næringsministeren som bestemmer kva som er riktig tid her i landet.

Klokka 02:00 natt til sundag 26. mars skal klokka stillast éin time fram, og vi går frå normaltid til sommartid.

I 2018 foreslo Europakommisjonen å avskaffe ordninga med sommartid. EU har så langt ikkje konkludert i saka, og det er uklart når dette vil skje. Euopaparlamentet bad i 2021 Rådet for den Europeiske Union, som består av EUs medlemsland, om å få fortgang i arbeidet.

– Rådet har hatt tunge saker på bordet i fleire år nå. Fyrst måtte EU handtere Brexit. Så kom det ein global pandemi, og nå fører Russland ein brutal angrepskrig på EUs nærmaste nabo Ukraina. Det er nok gode grunnar til å ikkje prioritere spørsmålet om sommartid nå, seier Vestre.

Tidlegare har næringsministeren vore klar på at Noreg vil sjå kva EU bestemmer seg for, før vi tek stilling til om også vi skal slutte å stille klokka.

– Av omsyn til næringslivet vil det nok vera ein fordel å ha same tidssone som våre nærmaste naboland. Noreg kjem til å vente på EU før vi tek stilling til korleis vi løyser dette her heime, og det er framleis truleg at vi legg oss på same line, seier Vestre.