Dag gjev ut musikkskatten etter Hjalmar Moen på CD

foto