Gav bort 150.000 kroner til dei tre kommunale barnehagane i bygda