Sjå kven som har søkt på vikariatstilling ved legekontoret i Lom