Støttar Nasjonalparkriket reiseliv med 300.000 kroner i året