Norskamerikanar har fått stipend for å «forske» på norske kulturskattar i Ottadalen