Støtte og spleis for nytt kjøkken i Jutulheimen

foto
Vågå historielag har planar om nytt kjøkken i Jutulheimen. Historielaget har fått støtte frå Sparebankstiftelsen DNB til opprusting av kjøkkenet og laget har også sett i gang ein innsamlingsaksjon gjennom Spleis. Her er leiar i Vågå historielag Knut Raastad saman med Kristin Akslen Hagen, avdelingsleiar for Jutulheimen, arkivleiar og folkemusikkarkivar i Gudbrandsdalsmusea. Foto: Arve Danielsen/arkiv