Ragnhild tek med familien og flyttar attende til heimbygda: Ser fram til ei ny epoke i livet